English
Cymdeithas Alawon Gwerin Cymru / Welsh Folk-Song Society

The Welsh Folk-Song Society

Cymdeithas Alawon Gwerin Cymru


Cynhadledd Breswyl 2011


yng Ngwesty Fron Olau, Dolgellau (01341) 422361Sadwrn, 24 Medi

12.00 p.m. Cofrestru

12.30 p.m. Cinio

2.00 p.m. Robin Huw Bowen: ‘Alawon i’r delyn deires’

3.30 p.m. Te

4.00 p.m. Dr Diarmuid Johnson: ‘Alawon Gwerin Iwerddon’

5.15 p.m. Pwyllgor Gwaith

6.00 p.m. Swper

8.00 p.m. Cerddoriaeth yn y bar bach


Sul, 25 Medi

8.00 a.m. Brecwast

9.15 a.m. Gwasanaeth boreol

9.30 a.m. Sioned Webb: ‘Trefnu alawon gwerin: sathru ar garnau’r fuwch sanctaidd?’

10.15 a.m. Coffi

10.45 a.m. Gwawr Jones: ‘Y ferch a’r faled yn y 19g.’

11.30 a.m. Cyfarfod Blynyddol

1.00 p.m. Cinio a chloi’r gynhadledd


Manylion pellach: Dr Rhiannon Ifans, Rhandir, Penrhyn-coch, Aberystwyth SY23 3EQ
Ffôn: (01970) 828719
E-bost:

Ffurflen Bwcio
Datblygiad a hostio'r wefan gan Technoleg Taliesin Cyf.

Administration