English
Cymdeithas Alawon Gwerin Cymru / Welsh Folk-Song Society

The Welsh Folk-Song Society

Cynhadledd Flynyddol 2007


Cynhelir Cynhadledd Breswyl Cymdeithas Alawon Gwerin Cymru ar gyfer 2007 yng Ngwesty Fron Olau, Dolgellau, ddydd Sadwrn, 29 Medi a dydd Sul, 30 Medi. Dyma'r rhaglen:

Sadwrn, 29 Medi 2007

12.00 p.m. Cofrestru

12.30 p.m. Cinio

2.00 p.m. Elinor Bennett - 'Llwybrau'

3.30 p.m. Te

4.00 p.m. Ymweliad â Tŷ Siamas -'Tŷ Siamas: ddoe, heddiw ac yfory'

6.00 p.m. Swper

8.00 p.m. Noson Werin yng nghwmni Lobsgows


Sul, 30 Medi 2007

9.15 a.m. Gwasanaeth boreol

9.30 a.m. Leila Salisbury - 'Alawon Gwerin Iolo Morganwg'

10.15 a.m. Coffi

10.45 a.m. Tegwyn Jones - 'Eisteddfodau a Baledi'

11.30 a.m. Cyfarfod Blynyddol

1.00 p.m. Cinio a chloi'r gynhadledd


Manylion pellach: Dr Rhiannon Ifans, Rhandir, Penrhyn-coch, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EQ, Tel: (01970) 828719
Datblygiad a hostio'r wefan gan Technoleg Taliesin Cyf.

Administration