English
Cymdeithas Alawon Gwerin Cymru / Welsh Folk-Song Society

The Welsh Folk-Song Society

Cynhadledd Breswyl 2008


Yng Ngwesty Fron Olau, Dolgellau, (01341) 422361Sadwrn, 27 Medi

12.00 p.m. Cofrestru

12.30 p.m. Cinio

2.00 p.m. Dr Rhiannon Ifans: 'Awstralia, gwlad y rhyddid'

3.30 p.m. Te

4.00 p.m. Marian Rees: 'Carolwyr Haf Llanbryn-mair a'u cyfnod'

6.00 p.m. Swper

8.00 p.m. Noson Werin yng nghwmni Chwiban


Sul, 28 Medi

9.15 a.m. Gwasanaeth boreol

9.30 a.m. Dr Craig Owen Jones: 'Dylanwad alawon gwerin ar ganu pop Cymru'

10.15 a.m. Coffi

10.45 a.m. Dr Chris Grooms: 'Y gitâr a Maria Jane Williams'

11.30 a.m. Cyfarfod Blynyddol

1.00 p.m. Cinio a chloi'r gynhadledd

Manylion pellach: Dr Rhiannon Ifans, Rhandir, Penrhyn-coch, Aberystwyth SY23 3EQ Tel: (01970) 828719

Costau'r Gynhadledd: Preswyl £65; Dibreswyl £10 tâl cofrestru ynghyd â chost unrhyw brydau bwyd, ond rhaid rhoi gwybod o leiaf wythnos ymlaen llaw os byddwch am archebu bwyd.

Datblygiad a hostio'r wefan gan Technoleg Taliesin Cyf.

Administration