English
Cymdeithas Alawon Gwerin Cymru / Welsh Folk-Song Society

The Welsh Folk-Song Society

Cymdeithas Alawon Gwerin Cymru


Cynhadledd Breswyl 2010


yng Ngwesty Fron Olau, Dolgellau (01341) 422361Sadwrn, 25 Medi

12.00 p.m. Cofrestru

12.30 p.m. Cinio

2.00 p.m. Gerald Morgan: Casglu Baledi

3.30 p.m. Te

4.00 p.m. Dr Rhiannon Ifans: Twm o’r Nant: Soffocles Cymru?

5.15 p.m. Pwyllgor Gwaith

6.00 p.m. Swper

8.00 p.m. Noson Werin yng nghwmni Tecwyn Ifan


Sul, 26 Medi

9.15 a.m. Gwasanaeth boreol

9.30 a.m. Tecwyn Ifan: Caneuon Dyffryn Conwy

10.15 a.m. Coffi

10.45 a.m. Dr Ffion Mair Jones: ‘Ar Feiss ar Drums yn roario’: y baledwyr Cymraeg a’r Milisia

11.30 a.m. Cyfarfod Blynyddol

1.00 p.m. Cinio a chloi’r gynhadledd


Manylion pellach: Dr Rhiannon Ifans, Rhandir, Penrhyn-coch, Aberystwyth SY23 3EQ,
Tel: (01970) 828719

Costau’r Gynhadledd: Preswyl £70; Dibreswyl £10 tâl cofrestru ynghyd â chost unrhyw brydau bwyd, ond rhaid rhoi gwybod o leiaf wythnos ymlaen llaw os byddwch am archebu bwyd.

Datblygiad a hostio'r wefan gan Technoleg Taliesin Cyf.

Administration