English
Cymdeithas Alawon Gwerin Cymru / Welsh Folk-Song Society

The Welsh Folk-Song Society

Eisteddfod Genedlaethol Abertawe a'r Cylch 2006


Bydd Cymdeithas Alawon Gwerin Cymru yn dathlu ei chanmlwyddiant gyda rhaglen o recordiadau a datganiadau byw wedi'i chyflwyno gan Lywydd y Gymdeithas, D. Roy Saer. Yn y Stiwdio ar Faes yr Eisteddfod am hanner dydd, ddydd Mercher, 9 Awst 2006. Croeso cynnes i bawb.

Datblygiad a hostio'r wefan gan Technoleg Taliesin Cyf.

Administration