English
Cymdeithas Alawon Gwerin Cymru / Welsh Folk-Song Society

The Welsh Folk-Song Society

Darlith Eisteddfod Genedlaethol 2007


Traddodir Darlith Goffa Lady Amy Parry-Williams ar gyfer 2007 yn y Stiwdio ar faes Eisteddfod Genedlaethol Sir Fflint a'r Cyffiniau, am 1.00pm, ddydd Iau, 9 Awst 2007. Y darlithydd yw Delyth G. Morgans a'i thestun fydd 'Caneuon Huw Puw'. Croeso cynnes i bawb.
Datblygiad a hostio'r wefan gan Technoleg Taliesin Cyf.

Administration