English
Cymdeithas Alawon Gwerin Cymru / Welsh Folk-Song Society

The Welsh Folk-Song Society

Cyhoeddiadau / Publications


Mae'r cyhoeddiadau hyn ar gael yn y siopau, ond os oes anhawster gallwch gysylltu â Rhidian Griffiths, Coed y Berllan, Ffordd Bryn-y-môr, Aberystwyth SY23 2HX). Sieciau'n daladwy i Cymdeithas Alawon Gwerin Cymru.

These publications are available in shops, but in difficulty you can contact Rhidian Griffiths, Coed y Berllan, Ffordd Bryn-y-môr, Aberystwyth SY23 2HX). Cheques payable to Cymdeithas Alawon Gwerin Cymru.


Cymdeithas Alawon Gwerin Cymru: canrif gron / D. Roy Saer
£3.95

(ISBN 0-9532555-5-7, 2006)
Hanes darluniadol canrif gyntaf y Gymdeithas o’i sefydlu yn 1906.
An illustrated history of the first hundred years of the Society from its foundation in 1906.

Ancient National Airs of Gwent and Morganwg / gol. Daniel Huws
£8.50

(ISBN 0-907158-30-7, ail arg. 1994)
Argraffiad ffacsimili o gasgliad arloesol Maria Jane Williams a gyhoeddwyd gyntaf yn 1844, gyda rhagymadrodd a nodiadau beirniadol manwl yn Gymraeg a Saesneg.
A facsimile reprint of the pioneering collection of Maria Jane Williams first published in 1844, with introduction and detailed critical notes in Welsh and English

Hen Alawon (Carolau a Cherddi) / gol. Phyllis Kinney a Meredydd Evans (1993)
£5.50

Llawysgrif John Owen, Dwyran, sir Fôn, o garolau, wedi ei golygu gyda nodiadau cefndir yn Gymraeg.
The manuscript collection of carols assembled by John Owen of Dwyran, Anglesey, edited with background notes in Welsh.

Canu'r Cymry / gol. Phyllis Kinney a Meredydd Evans
£3.50

(ISBN 0-9510307-7-9, ail arg. 1997)
Casgliadau o alawon gwerin Cymraeg gyda nodiadau cefndir yn Gymraeg a Saesneg.
Collections of Welsh folk-songs with background notes in Welsh and English.

Canu'r Cymry II / gol. Phyllis Kinney a Meredydd Evans
£3.50

(ISBN 0-9510307-9-5, ail arg. 1998)
Casgliadau o alawon gwerin Cymraeg gyda nodiadau cefndir yn Gymraeg a Saesneg.
Collections of Welsh folk-songs with background notes in Welsh and English.

Caneuon Gwerin i Blant / gol. Phyllis Kinney a Meredydd Evans
£3.50

(ISBN 0-85088-963-4, 6ed arg. 2010)
Casgliad o alawon gwerin Cymraeg addas I blant.
A collection of Welsh folk-songs suitable for children.

Lleisiau'r Werin
£1.50

(ail arg. 1988)
Casgliadau o drefniannau gan amryw gyfansoddwyr o alawon gwerin Cymraeg i SA, SSA, SATB a TTBB.
Collections of Welsh folk-song arrangements by various composers for SA, SSA, SATB and TTBB.

Lleisiau'r Werin 2/ gol. Rhidian Griffiths
£2.50

(1986)

Lleisiau'r Werin 3 / gol. Rhidian Griffiths
£2.75

(1989)

Lleisiau'r Werin 4 / gol. Rhidian Griffiths
£4.00

(ISBN 0-9532555-1-4, 1999)

Lleisiau’r Werin 5 / E. Olwen Jones
£5.95

(ISBN 0-9532555-4-9, 2002)
Casgliad o drefniannau o alawon gwerin Cymraeg i SA, SSA, SSAA
Collection of arrangements of Welsh folk-songs for SA, SSA, SSAA

Lleisiau’r Werin 6 / E. Olwen Jones
£6.95

(ISBN 9780953255566, 2009)
Casgliad o drefniannau o alawon gwerin Cymraeg i SATB
Collection of arrangements of Welsh folk-songs for SATB

Second Collection of Welsh Folk-Songs / Lady Herbert Lewis
£0.40

Adargraffiad ffacsimili o gasgliad o alawon gwerin Cymraeg a gyhoeddwyd gyntaf yn 1934.
A facsimile reprint of a collection of Welsh folk-songs first published in 1934.

Cylchgrawn Cymdeithas Alawon Gwerin Cymru 1 (1909), 2 (1910)
£1.00 yr un

Adargraffiadau ffacsimili o ddau rifyn cyntaf Cylchgrawn y Gymdeithas, sy’n cynnwys nifer o ganeuon gwerin yn ogystal â newyddion ac erthyglau.
Facsimile reprints of the first two issues of the Society’s Journal, which contain a number of folk-songs, as well as news and articles.


Caneuon y Siroedd
£0.50

Mae rhai copïau ar gael o hyd o gasét a gyhyrchwyd gan Gwmni Sain yn 1983, sef Caneuon y Siroedd, casgliad o enghreifftiau o ganeuon a gasglwyd ym mhob un o hen siroedd Cymru. Nid yw’r casgliad wedi ei gyhoeddi ar CD.

There are some copies still available of a cassette produced by Sain in 1983, Caneuon y Siroedd [Songs of the Counties], containing examples of songs collected in each of the old Welsh counties. The collection is not available on CD.


Cyhoeddiau o Ddarlith Goffa Amy Parry-Williams

Amy Parry-Williams Memorial Lecture Publications


Datblygiad a hostio'r wefan gan Technoleg Taliesin Cyf.

Administration