English
Cymdeithas Alawon Gwerin Cymru / Welsh Folk-Song Society

The Welsh Folk-Song Society

Tri mis o ddathlu mawr!


Un o'r cerrig milltir pwysicaf yn hanes diogelu, hyrwyddo a dehongli caneuon traddodiadol Cymru oedd sefydlu Cymdeithas Alawon Gwerin Cymru yn 1906.

I ddathlu'r canmlwyddiant cynhelir tair cynhadledd undydd yng ngwanwyn 2006. Er mwyn i gynifer a phosibl ymuno yn y dathlu, penderfynwyd cynnal y cynadleddau hyn mewn sefydliadau yng ngogledd, de a chanolbarth Cymru a fu'n allweddol yn y gwaith o hyrwyddo astudiaethau gwerin.

Ceir arlwy amrywiol a gwahanol ym mhob un o'r cynadleddau. Bydd y rhan fwyaf o'r cyflwyniadau trwy gyfrwng y Gymraeg, ond bydd cyfieithu ar y pryd i'r Saesneg ar gael.

Dyddiadau a llefyddau yw:

25 Chwefror 2006: Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth
Rhaglen Llawn

25 Mawrth 2006: Ysgol Gerddoriaeth, Prifysgol Cymru, Bangor
Rhaglen Llawn

22 Ebrill 2006: Amgueddfa Hanes Cenedlaethol, Sain Ffagan, Caerdydd
Rhaglen Llawn

Am fanylion pellach cysyllter a Dr Rhiannon Ifans, Y Ganolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd, Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth SY23 3HH

Datblygiad a hostio'r wefan gan Technoleg Taliesin Cyf.

Administration