English
Cymdeithas Alawon Gwerin Cymru / Welsh Folk-Song Society

The Welsh Folk-Song Society

Cynhadledd Flynyddol 2006Cynhelir Cynhadledd Breswyl Flynyddol Cymdeithas Alawon Gwerin Cymru eleni yng Ngwesty'r Talbot, Tregaron, Sadwrn, 30 Medi-Sul, 1 Hydref 2006

RHAGLEN

Sadwrn, 30 Medi 2006

12.15 p.m. Cofrestru

12.30 p.m. Cinio

2.00 p.m. DR LYN DAVIES

'Cymdeithas Alawon Gwerin Cymru a'r cyd-destun rhyngwladol'

3.30 p.m. Te

4.00 p.m. D. ROY SAER

'Bertie Stephens, Llangeitho: canwr gwerin'

6.00 p.m. Swper

7.30 p.m. NOSON WERIN

Sul, 1 Hydref 2006

9.15 a.m. Gwasanaeth boreol

9.30 a.m. RHIAIN BEBB 'Yr Hen Wenynen - Arglwyddes y Werin'

10.15 a.m. Coffi

10.45 a.m. TRAFODAETH 'Cymdeithas Alawon Gwerin Cymru: ymlaen i'r ail ganrif'

11.30 a.m. CYFARFOD BLYNYDDOL

1.00 p.m. Cinio a chloi'r gynhadledd

Manylion pellach: Dr Rhiannon Ifans, Y Ganolfan Geltaidd, Prifysgol Cymru, Aberystwyth SY23 3HH (01970) 626717

Datblygiad a hostio'r wefan gan Technoleg Taliesin Cyf.

Administration