English
Cymdeithas Alawon Gwerin Cymru / Welsh Folk-Song Society

The Welsh Folk-Song Society

Cymdeithas Alawon Gwerin Cymru


Cynhadledd Breswyl 2009yng Ngwesty Fron Olau, Dolgellau(01341) 422361Sadwrn, 26 Medi

12.00 p.m. Cofrestru

12.30 p.m. Cinio

2.00 p.m. Yr Athro Prys Morgan: ‘Cylch Llanofer a’r adfywiad yn y diddordeb mewn alawon ac offerynnau gwerin’

3.30 p.m. Te

4.00 p.m. Dr Rhidian Griffiths: ‘Cloddio’r aur: canrif cylchgrawn y Gymdeithas’

6.00 p.m. Swper

8.00 p.m. Noson Werin yng nghwmni René Griffiths


Sul, 27 Medi

9.15 a.m. Gwasanaeth boreol

9.30 a.m. Dr Christine James: ‘Arfau dur’ a ‘tharian ffydd’: golwg ar rai o ddigwyddiadau 1588 drwy ffenest y baledi

10.15 a.m. Coffi

10.45 a.m. René Griffiths: ‘Canu gwerin ym Mhatagonia ac Ariannin’

11.30 a.m. Cyfarfod Blynyddol

1.00 p.m. Cinio a chloi’r gynhadledd


Manylion pellach: Dr Rhiannon Ifans, Rhandir, Penrhyn-coch, Aberystwyth SY23 3EQ
Tel: (01970) 828719

Costau’r Gynhadledd: Preswyl £70; Dibreswyl £10 tâl cofrestru ynghyd â chost unrhyw brydau bwyd, ond rhaid rhoi gwybod o leiaf wythnos ymlaen llaw os byddwch am archebu bwyd.

Datblygiad a hostio'r wefan gan Technoleg Taliesin Cyf.

Administration